Aktualności

Najnowsze wydarzenia z życia szkoły


Informacja

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu

O najbliższego poniedziałku, tj. od dnia 18 maja 2020r. uruchamiamy pracę przedszkola samorządowego w Kąclowej. Przedszkole będzie przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Informacja

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Informacja

Rekrutacja na świetlicę

W związku z organizacją roku szkolnego 2020/2021, prosimy rodziców o elektroniczne składanie wniosków o przyjęcie ucznia na świetlicę.
Wnioski składają pracujący rodzice (praca dotyczy obojga rodziców) uczniów, począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Wniosek można pobrać tutaj.

Materiały informacyjne

Drodzy rodzice i uczniowie!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej.
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne.