Aktualności

Najnowsze wydarzenia z życia szkoły


Komunikat!

Wywiadówka


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kąclowej zaprasza rodziców uczniów szkoły podstawowej na spotkanie wywiadowcze, które odbędzie się w dniu 10 listopada br. (tj. w najbliższą środę) w godz. od 15.00 do 17.00 w formie spotkań indywidualnych z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców. Skarbnik będzie przyjmował wpłaty w dniu zebrania, od godz. 14.45 na holu szkolnym.
Komunikat!

Zajęcia wspomagające dla uczniów


Drodzy Rodzice i Uczniowie,

od przyszłego tygodnia rozpoczynamy realizację zajęć wspomagających dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.
Zajęcia są dodatkowym wsparciem w związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej i służą opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Prosimy rodziców o wypełnienie i złożenie deklaracji dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach.


Komunikat!

Stołówka szkolna


W związku z uruchomieniem stołówki szkolnej od najbliższego poniedziałku tj. 6 września, prosimy rodziców o telefoniczne zgłaszanie dzieci, które będą korzystały z obiadów w szkole.
Zgłoszenia należy dokonać do piątku, tj. 4 września pod numerem telefonu: 18 447 23 61.
Prosimy również, aby w miarę możliwości, wpłaty za obiady dokonywali uczniowie, w sekretariacie szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022


Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkole, na zasadach sprzed pandemii.
Ze względu na obowiązujące Wytyczne MEiN, MZ i GIS nie odbędzie się uroczysta akademia. Odbędzie się uroczysta Msza Św. i krótkie spotkania organizacyjne z wychowawcami.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacja

mLegitymacja szkolna


Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja, tj. wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

mLegitymacja szkolna jest takim samym dokumentem jak tradycyjna legitymacja. Różni się jednak tym, że jej nośnikiem nie jest papier czy plastik, tylko smartfon. mLegitymacja szkolna to legitymacja dodatkowa do legitymacji papierowej, jednak jest z nią równoważna. mLegitymacja szkolna jest bezpłatna.

Już teraz na wniosek rodziców ucznia szkoły podstawowej, szkoła może wydać elektroniczną wersję legitymacji.

Materiały informacyjne

Drodzy rodzice i uczniowie!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej.
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne.