Aktualności

Najnowsze wydarzenia z życia szkoły


Komunikat

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola do 11 kwietnia


Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkola.
Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Komunikat

Wyniki rekrutacji do przedszkola i szkoły 2021/2022


Podano do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola samorządowego w Kąclowej. Listy zostały umieszczone w budynku przedszkola i szkoły.
Prosimy tych rodziców, którzy w procesie rekrutacji składali wnioski, o potwierdzanie woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia składanego w sekretariacie szkoły do dnia 22 marca 2021 roku. Oświadczenie można pobrać tutaj:
 

Podano do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Kąclowej. Listy zostały umieszczone w budynku szkoły.

Komunikat

Bezpieczny powrót do szkoły


Drodzy Rodzice i Uczniowie,

od poniedziałku, 18 stycznia br. zajęcia dla dzieci i uczniów klas I-III szkoły podstawowej odbywają się w formie stacjonarnej, według aktualnego tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych. Prosimy o zapoznanie się:
  • z porannymi godzinami przyjścia dzieci i uczniów klas I-III do szkoły,
  • z harmonogramem spożywania posiłków dla dzieci i uczniów klas I-III,
  • z przydziałem sal lekcyjnych i szatni dla uczniów klas I-III,
  • z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie przedszkola i szkoły.

Zachęcamy również do zapoznania się z 10 zasadami dla ucznia i wskazówkami dla rodzica.
Materiały informacyjne

Drodzy rodzice i uczniowie!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej.
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne.