Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej

W dniu 29 września 2017 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęto od poloneza w wykonaniu pierwszaków. Dzieci prezentowały wiersze, piosenki, które swoją treścią odzwierciedlały wiedzę i umiejętności, jaką zdobyły w pierwszych tygodniach roku szkolnego. Znajomość przepisów ruchu drogowego, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej, chęć zdobywania wiedzy, to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał ,,czarodziejskim ołówkiem” symbolicznego pasowania na ucznia.

Następnie przewodnicząca samorządu uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączył pan dyrektor w swoim imieniu oraz wychowawców.
Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali "słodkie" przyjęcie i upominki dla swoich pociech.
Ten dzień zostanie na długo w pamięci każdego pierwszaka.


 
prev next