Święto Patrona Szkoły Podstawowej

W dniu 27 września br. uczniowie klas IV - VII obchodzili uroczyście Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Stanisława Leszczyc - Przywary. Dzień ten był wolny od zajęć lekcyjnych.

O godzinie 8.00 odbyło się spotkanie z wychowawcami, a następnie wszyscy udali się do Kaplicy na Podchełmiu, gdzie uczestniczyli w polowej Mszy Św.

Następnie odbyły się konkursy: piosenki żołnierskiej, wiedzy o patronie i II Wojnie Światowej oraz konkurs sprawnościowy.


 
prev next