Akademia Wielkanocna

„Duchu Święty prowadź!” – pod takim hasłem w dniu 28 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali w kościele Drogę Krzyżową dla całej społeczności szkolnej.

Spektakl przedstawiał rozważania męki i cierpienia Jezusa podczas wędrówki na miejsce śmierci – Golgotę. W wędrówce tej towarzyszył nam „Duch Święty”, którego posłał nam Chrystus Pan, aby nas oświecał i abyśmy w Chrystusie na nowo odkryli swego Pana i Odkupiciela. Rozmyślania podczas Drogi Krzyżowej uświetnił śpiew solistów oraz chórku szkolnego.

Młodzież pracowała nad spektaklem pod czujnym okiem pani Bożeny Skrobol i pani Małgorzaty Kiełbasy.


 
prev next