Egzamin gimnazjalny

W dniach od 18 do 20 kwietnia uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej i składał się z trzech części: ‎humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego, matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki, z języka angielskiego.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 15 czerwca br.


 
prev next