Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2017 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wzięli udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez Pana Wójta Piotra Kroka i przedstawicieli Urzędu Gminy Grybów oraz Wicestarostę Powiatu Nowosądeckiego Pana Antoniego Koszyka kwiatów przed pomnikiem poświęconym bohaterskim synom Kąclowej poległym za Ojczyznę.

Następnie o godzinie 11 w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej rozpoczęła się Msza św. za Ojczyznę celebrowana przez ks. Dziekana Bolesława Bukowca, w której uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy Grybów z Panem Wójtem Piotrem Krokiem, Pan Wicestarosta Powiatu Nowosądeckiego Antoni Koszyk, delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi, harcerze, chór nauczycielski GAUDE oraz liczni mieszkańcy. Po Mszy św. wszyscy wierni odśpiewali pieśń Boże coś Polskę.

W dalszej kolejności wystąpił Pan Wójt, który przypomniał obecnym niełatwą drogę narodu polskiego ku wolności. Z kolei uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program słowno-muzyczny poprzedzony odśpiewaniem hymnu państwowego. Recytatorzy wygłosili piękne wiersze poświęcone Ojczyźnie oraz przywołali słowa Ojca św. Jana Pawła II, dla którego Ojczyzna - Polska była największym dobrem, a wolność jedną z najwyższych wartości, o którą walczył słowem przez całe życie.
Akademię uświetnił występ solistów i chóru GAUDE , którzy zaprezentowali pieśni patriotyczne. Na zakończenie uroczystości wszyscy obecni odśpiewali Rotę.


 
prev next