Stroiki i pisanki wielkanocne

Jak co roku w naszej szkole we współpracy z Wiejskim Domem Kultury zorganizowano konkurs pt. 100 sposobów na pisanki i dekoracje wielkanocne. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać stroiki i pisanki wielkanocne w sposób tradycyjny i z użyciem naturalnych materiałów.

Wszystkie prace, które można było oglądać na wystawie zorganizowanej w szkole spełniały kryteria. Jury doceniło wysoki poziom prac przyznając nagrody i wyróżnienia. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz przyznano nagrody rzeczowe. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: pani Wiesława Lewandowska – Kmak, pani Ewa Matuła oraz pan Tadeusz Matuła.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy za pomysłowość, oryginalność i wysoki poziom artystyczny prac oraz kultywowanie tradycji naszego regionu.


 
prev next