Konkurs ortograficzny

VIII Gminny Konkurs Ortograficzny

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w szkole odbył się już VIII Gminny Konkurs Ortograficzny. Jak co roku tekst dyktanda przygotował pan mgr Wojciech Papaj nauczyciel konsultant ds. języka polskiego, edukacji patriotycznej i nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych MCDN ODN w Nowym Sączu.

Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której weszli: pan Wojciech Papaj, pani Bogumiła Matusik, pani Maria Oleksy. W ortograficznych zmaganiach wzięli udział uczniowie gimnazjów z terenu gminy.

 
prev next
 

Wyniki


 

Dokumenty


 

Materiały


Zadania konkursowe zostały przygotowane przez opiekuna merytorycznego konkursu Pana Mgr Wojciecha Papaja, nauczyciela konsultanta ds. języka polskiego, edukacji patriotycznej i nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych (ocenianie kształtujące, projekt edukacyjny, umiejętności kluczowe)

 

Etap szkolny


Etap gminny