Kadra

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

Wychowawstwo


Krystyna Lichoń

wychowanie przedszkolne

0b


Marta Liszka

wychowanie przedszkolne, zajęcia logopedyczne

pa


Barbara Machaczek

wychowanie przedszkolne

0a


Stanisława Matuła

wychowanie przedszkolne, język angielski

pb


Sylwia Mikulska

wychowanie przedszkolne