Kadra

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

Oddziały


Lucyna Lichoń

wychowanie przedszkolne

0b


Marta Liszka

wychowanie przedszkolne

pb


Stanisława Matuła

wychowanie przedszkolne

język angielski

pa

pa, pb


Małgorzata Święs - Krok

wychowanie przedszkolne

0a