Bożena Gruca

wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału 0b

Małgorzata Gruca

religia

Maria Krok

wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału 0a

Paulina Łukasik

wychowanie przedszkolne

Stanisława Matuła

wychowanie przedszkolne, język angielski, wychowawca oddziału Pb

Natalia Potok

język angielski

Paulina Zięba

wychowanie przedszkolne, język angielski, wychowawca oddziału Pa