Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola, w tym do "zerówki" na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w dniach od 25 lutego do 08 marca br.

Zapisy prowadzone będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy sekretariatu.

 

Przedszkole

Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat, tj. dzieci urodzone w 2016, 2015 i 2014 roku.

Zerówka

Roczne przygotowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 6 lat, tj. dzieci urodzone w 2013 roku.