Rada rodziców

Rada rodziców przedszkola


Edyta Główczyk

Przewodniczący Rady Rodziców

Teresa Kmak

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Adrianna Obrębska

Skarbnik Rady Rodziców

Iwona Romanek - Cierniak

Sekretarz Rady Rodziców

 

Rada rodziców szkoły podstawowej


Marzena Pękala

Przewodniczący Rady Rodziców

Katarzyna Gruca

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Agnieszka Poręba - Gruca

Skarbnik Rady Rodziców

Urszula Szyszka - Boryczko

Sekretarz Rady Rodziców

Sylwia Meler

Członek Rady Rodziców

Ewelina Radzik

Członek Rady Rodziców

Iwona Broda

Członek Rady Rodziców

Agata Gucwa

Członek Rady Rodziców

Marta Skraba

Członek Rady Rodziców

Marzena Święs

Członek Rady Rodziców

Agnieszka Święs

Członek Rady Rodziców

Tomasz Broda

Członek Rady Rodziców

Teresa Gruca

Członek Rady Rodziców

Magdalena Pękala

Członek Rady Rodziców

 

Rada rodziców gimnazjum


Marek Obrębski

Przewodniczący Rady Rodziców

Magdalena Lichoń

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Iwona Kopczyńska

Skarbnik Rady Rodziców

Krystyna Ziółko

Sekretarz Rady Rodziców

 

Numer rachunku bankowego rady rodziców

57 1020 3453 0000 8702 0216 6189