Kadra

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

Oddziały

Wychowawstwo


Dyrektor Zenon Groń

matematyka

2aGMWicedyrektor Łukasz Mieluch

informatyka


zajęcia techniczne

7aSP, 7bSP, 2aGM, 2bGM, 3aGM,

3bGM

2aGM, 2bGM, 3aGM, 3bGMDorota Broda

wychowanie fizyczne

5bSP, 6aSP, 6bSP, 7aSP, 7bSP

6bSP


Ks. Bolesław Bukowiec

religia

0a, 0bMarcin Burnagiel

historia

4bSP, 5aSP, 6aSP, 6bSP, 7aSP, 7bSP

7aSP


Ks. Jacek Chmura

religia

3aSP, 3cSP, 6aSP, 6bSP, 7aSP, 7bSP,

2aGM, 2bGM, 3aGM, 3bGMAgnieszka Chramęga

chemia

7aSP, 7bSP, 2aGM, 2bGM, 3aGM,

3bGM

7bSP


Marta Dyl

wychowanie fizyczne

5aSP, 2bGMBożena Gruca

edukacja wczesnoszkolna

1aSP

1aSP


Małgorzata Gruca

religia


wychowanie do życia w rodzinie

pa, pb, 1aSP, 1bSP, 2aSP, 3bSP,

4aSP, 4bSP, 5aSP, 5bSP

4aSP, 4bSPMirosława Grybel

edukacja wczesnoszkolna

2aSP

2aSP


Aleksandra Gurbowicz

biologia

7aSP, 7bSP, 2aGM, 2bGM, 3aGM,

3bGMMariola Janusz

język polski

4aSP, 4bSP, 2aGM, 3aGM

3aGM


Karol Kamiński

wychowanie fizyczne

4aSP, 4bSP, 2aGM, 3aGM, 3bGMMałgorzata Kiełbasa

język polski

biblioteka

2bGM, 3bGM

3bGM


Roma Klimczyk

język polski

5bSP, 6bSP, 7bSP

5bSP


Danuta Konwińska

matematyka

5aSP, 5bSP, 6aSP, 6bSP, 7aSPAnna Koszyk

edukacja wczesnoszkolna

3aSP

3aSP


Maria Krok

edukacja wczesnoszkolna

1bSP

1bSP


Krystyna Krzysztoń

przyroda

geografia

4aSP, 4bSP, 5aSP, 5bSP, 6aSP, 6bSP

7aSPWiesława Lewandowska - Kmak

plastyka


informatyka

technika

zajęcia artystyczne

4aSP, 4bSP, 5aSP, 5bSP, 6aSP, 6bSP,

7aSP, 7bSP

4aSP, 4bSP, 5aSP, 5bSP

4aSP, 4bSP, 5aSP, 5bSP, 6aSP, 6bSP

3aGM, 3bGM

5aSP


Joanna Lichoń

język niemiecki

7aSP, 7bSP, 2aGM, 2bGM, 3aGM,

3bGMKrystyna Lichoń

edukacja wczesnoszkolna

3bSP

3bSP


Iwona Łukasik

język angielski

0a, 0b, 1aSP, 1bSP, 2aSP, 3aSP,

3bSP, 3cSPWiesława Łukasik

matematyka

4aSP, 4bSP, 2bGM, 3aGM, 3bGM

2bGM


Barbara Machaczek

edukacja wczesnoszkolna

3cSP

3cSP


Bogumiła Matusik

język polski

5aSP, 6aSP, 7aSP

6aSP


Julita Nowak

fizyka


matematyka

informatyka

7aSP, 7bSP, 2aGM, 2bGM, 3aGM,

3bGM

7bSP

6aSP, 6bSPMirosław Ogorzałek

muzyka


zajęcia artystyczne

4aSP, 4bSP, 5aSP, 5bSP, 6aSP, 6bSP,

7aSP, 7bSP

2aGM, 2bGMPiotr Pater

pedagog

doradztwo zawodowe


7aSP, 7bSPNatalia Potok

język angielski

zajęcia świetlicowe

4bSP, 6aSP, 6bSP, 7aSPj2, 7bSPj2

4bSP


Anna Rola

geografia

7bSP, 2aGM, 2bGM, 3aGM, 3bGMBożena Skrobol

biblioteka, zajęcia świetlicowe
Alicja Szczepanik


historia

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

wychowanie do życia w rodzinie

4aSP, 2aGM, 2bGM, 3aGM, 3bGM

2aGM, 2bGM, 3aGM, 3bGM

3aGM, 3bGM

6aSP, 6bSP, 7aSP, 7bSP

4aSP


Anna Urban

zajęcia rewalidacyjne, zajęcia

świetlicowe
Małgorzata Winiarska - Kopcoń

język angielski

4aSP, 7aSPj1, 7bSPj1, 2aGM,

2bGM, 3aGM, 3bGM

2aGM