Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 prowadzona będzie w dniach od 26 lutego do 09 marca br. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, tj. obejmuje dzieci urodzone w 2011 roku.

Zapisy prowadzone będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.