Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w dniach od 25 lutego do 08 marca br. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, tj. obejmuje dzieci urodzone w 2012 roku.

Zapisy prowadzone będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy sekretariatu.