Rekrutacja 2021/2022

Zgłoszenie o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkoły podstawowej (uwaga: dotyczy uczniów począwszy od klasy pierwszej oraz obojga rodziców pracujących)