Rekrutacja 2022/2023

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkoły podstawowej (uwaga: dotyczy uczniów począwszy od klasy pierwszej oraz obojga rodziców pracujących)