Rekrutacja 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024
/uwaga: dotyczy uczniów począwszy od klasy pierwszej oraz obojga rodziców pracujących/