Rekrutacja 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkoły podstawowej (uwaga: dotyczy uczniów począwszy od klasy pierwszej oraz obojga rodziców pracujących)