Laboratoria przyszłości 


Szkoła Podstawowa im. Stanisława Leszczyc - Przywary w Kąclowej bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Sprzęt zakupiony przez szkołę w ramach programu


W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W grudniu 2021 roku szkoła zakupiła pierwszą część wyposażenia z katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego.
Wyposażenie będzie udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć edukacyjnych w tym z doradztwa zawodowego oraz podczas zajęć pozalekcyjnych, tak aby uczniowie mogli realizować własne projekty i przedsięwzięcia.
Drukarka 3D
Filament PLA do drukarki
Laptop do drukarki
Lutownice transformatorowe
Kamera cyfrowa
Statyw
Mikroporty
Oświetlenie LED
Mikrofon kierunkowy
Gimbal
Aparat i obiektyw