Samorząd

Zarząd samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej


Marcelina Matuła

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Julia Gruca

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Katarzyna Kornakiewicz

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Joanna Matuła

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

Anna Góra

Rzecznik Praw Ucznia

 

Zarząd samorządu uczniowskiego gimnazjum


Zuzanna Matuła

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Martyna Szyszka

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Kinga Motyka

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Kacper Główczyk

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Wolak

Rzecznik Praw Ucznia