Małgorzata Gruca

religia

Lucyna Lichoń

wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału 0b

Stanisława Matuła

wychowanie przedszkolne, język angielski, wychowawca oddziału Pb

Sylwia Mikulska

wychowanie przedszkolne

Natalia Potok

język angielski

Małgorzata Święs - Krok

wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału 0a

Paulina Zięba

wychowanie przedszkolne, język angielski, wychowawca oddziału Pa