Rekrutacja 2024/2025

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025
/do wniosku dołączone jest oświadczenie rodziców kandydata/