Rekrutacja 2024/2025

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025
/potwierdzenie składają tylko rodzice dzieci nowo zakwalifikowanych, rodzice dzieci kontynuujących naukę nie składają potwierdzenia/