Marcin Skraba

Przewodniczący

Krzysztof Główczyk

Zastępca

Julia Kłapacz

Skarbnik

Paulina Gruca

Sekretarz

Anna Góra

Rzecznik Praw Ucznia