Rekrutacja 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025
/uwaga: dotyczy uczniów począwszy od klasy pierwszej oraz obojga rodziców pracujących/