Zenon Groń - dyrektor

matematyka, informatyka

Łukasz Mieluch - wicedyrektor

informatyka

Dorota Broda

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 5b

Marcin Burnagiel

historia

Agnieszka Chramęga

biologia, chemia

ks. Michał Dubas

religia

Bożena Gruca

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1b

Małgorzata Gruca

religia, wychowanie do życia w rodzinie

Mirosława Grybel

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a

Mariola Janusz

język polski, wychowawca klasy 7a

Karol Kamiński

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 7b

Małgorzata Kiełbasa

język polski

Roma Klimczyk

język polski, wychowawca klasy 4b

Maria Krok

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1a

Wiesława Lewandowska - Kmak

plastyka, technika, wychowawca klasy 4a

Krystyna Lichoń

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3b

Marta Liszka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2b

Iwona Łukasik

język angielski, wychowawca klasy 7c

Wiesława Łukasik

matematyka

Barbara Machaczek

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3a

Bogumiła Matusik

język polski, wychowawca klasy 5a

Anna Miarecka

matematyka

Julita Nowak

fizyka, matematyka

Agnieszka Obrębska

język niemiecki, zajęcia świetlicowe

Mirosław Ogorzałek

muzyka

Piotr Pater

pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

Natalia Potok

język angielski, zajęcia świetlicowe, wychowawca klasy 8b

Anna Rola

geografia

Anna Sapalska

przyroda, geografia

Bożena Skrobol

biblioteka, zajęcia świetlicowe

Alicja Szczepanik

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy 8a

Anna Urban

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Małgorzata Winiarska - Kopcoń

język angielski, wychowawca klasy 6a